Kom i gang

Går du til eller har gått til sanglærer, men ikke fått så mye ut av treningen, eller ikke fått det du ønsket ut av treningen? Kanskje går du jevnlig til sangpedagog og ønsker litt guiding og inspirasjon mellom timene? Eller har du fått høre at du ikke kan synge, men du har likevel lyst til å gjøre mer av det fordi du liker det godt?

Da er du på rett sted.

Hvilket kurs passer meg?


1 til 1

Gjennomføres i Oslo, på Tofte, eller digitalt via zoom. 

På en personlig sangtime jobber vi med det du måtte ønske til enhver tid. Vi starter ofte med å bli kjent, sette mål og legge en liten plan for din fremdrift den første timen. Deretter jobber vi spesifikt mot målene du har satt deg. Å lære å synge er både en fysisk og mental prosess da stemmen er svært personlig, målene og behovene justeres derfor underveis.  

Det er også mulig å ta drop-in timer nå og da uten å ha noen klare mål, kun gjennomgå repertoar, få sjekket at stemmen fortsatt sittereller andre ting du måtte ønske.  

1 til 1

Gjennomføres i Oslo, på Tofte, eller digitalt via zoom. 

På en personlig sangtime jobber vi med det du måtte ønske til enhver tid. Vi starter ofte med å bli kjent, sette mål og legge en liten plan for din fremdrift den første timen. Deretter jobber vi spesifikt mot målene du har satt deg. Å lære å synge er både en fysisk og mental prosess da stemmen er svært personlig, målene og behovene justeres derfor underveis.  

Det er også mulig å ta drop-in timer nå og da uten å ha noen klare mål, kun gjennomgå repertoar, få sjekket at stemmen fortsatt sittereller andre ting du måtte ønske.  Gruppetime

Gruppetimer passer for deg som ønsker å lære sammen med og av andre. En gyllen mulighet til å få sangglede, observere og lære av hverandre. På en gruppetime varmer vi opp sammen i ca. 5-10 min eller vi gjør en avtale om at alle møter opp ferdig oppvarmet for å få mer ut av timen. Det settes av ca. 15 minutter per sanger hvor vi jobber med det du ønsker for timen. Når du er ferdig eller venter på din tur vil du kunne lytte til og lære av sangere på ditt eget nivå. Super fritidsaktivitet for venner eller familiegrupper som ønsker å gjøre ting sammen.

Gruppetime

Gruppetimer passer for deg som ønsker å lære sammen med og av andre. En gyllen mulighet til å få sangglede, observere og lære av hverandre. På en gruppetime varmer vi opp sammen i ca. 5-10 min eller vi gjør en avtale om at alle møter opp ferdig oppvarmet for å få mer ut av timen. Det settes av ca. 15 minutter per sanger hvor vi jobber med det du ønsker for timen. Når du er ferdig eller venter på din tur vil du kunne lytte til og lære av sangere på ditt eget nivå. Super fritidsaktivitet for venner eller familiegrupper som ønsker å gjøre ting sammen.E-læringskurs

For deg som vil ha en grundig innføring i sang og sangteknikk, et komplett oppvarmingsprogram og masse tekniske øvelser. 

I dette kurset får du en innføring i begrep som ofte blir brukt i sang og sangteknikk, du får lære deg enkel teori for å finne frem på et piano slik at du kan finne din range, altså rekkevidden i din stemme. Du får lære pusteteknikk, støtte, oppvarming av kroppen og stemmen. Hvordan synge dynamisk, nå høyere og lavere toner, synge sterkere eller svakere og generelt masse tips og triks. I tillegg skal jeg knuse en del myter jeg vet finnes om sang. 

Inkluderer:

Læringsvideoer i

 • Støtte og pust
 • Hodeklang brystklang og Mix
 • Oppvarming av kropp og stemme
 • Stemme og anatomi
 • Vokaler – hvordan du bruker dem når du synger
 • Enkel teori 

I tillegg får du opplæring i:

 • Anbefalinger til sangere i trening
 • Vaner – do`s and dont`s
 • Hvordan sette deg mål, -og faktisk nå dem

Bonus: 

 • Smakebit på en sangtime hos Voici
 • Øveplanelgger
 • Målplanlegger
 • Stort lydarkiv med tilsammen 117(!) øvelser for stemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset kvinnestemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset herrestemmen
 • 33 øvelser med vokalguide for kvinner
 • 33 øvelser med vokalguide for menn
 • Musikk til fysisk oppvarming og improvisasjon

 

E-læringskurs

For deg som vil ha en grundig innføring i sang og sangteknikk, et komplett oppvarmingsprogram og masse tekniske øvelser. 

I dette kurset får du en innføring i begrep som ofte blir brukt i sang og sangteknikk, du får lære deg enkel teori for å finne frem på et piano slik at du kan finne din range, altså rekkevidden i din stemme. Du får lære pusteteknikk, støtte, oppvarming av kroppen og stemmen. Hvordan synge dynamisk, nå høyere og lavere toner, synge sterkere eller svakere og generelt masse tips og triks. I tillegg skal jeg knuse en del myter jeg vet finnes om sang. 

Inkluderer:

Læringsvideoer i

 • Støtte og pust
 • Hodeklang brystklang og Mix
 • Oppvarming av kropp og stemme
 • Stemme og anatomi
 • Vokaler – hvordan du bruker dem når du synger
 • Enkel teori 

I tillegg får du opplæring i:

 • Anbefalinger til sangere i trening
 • Vaner – do`s and dont`s
 • Hvordan sette deg mål, -og faktisk nå dem

Bonus: 

 • Smakebit på en sangtime hos Voici
 • Øveplanelgger
 • Målplanlegger
 • Stort lydarkiv med tilsammen 117(!) øvelser for stemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset kvinnestemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset herrestemmen
 • 33 øvelser med vokalguide for kvinner
 • 33 øvelser med vokalguide for menn
 • Musikk til fysisk oppvarming og improvisasjon

 Voici-class

En Voici-class er en masterclass som varer fra 1-2 dager og har litt ulikt innhold ut fra tema, følg med på nyhetssidene for oppdatert plan og kursoversikt. Se under for et par eksempler på hva en Voici-class er, og innholdet i den. 

 

1-dags Voici-class: 
Vi starter dagen med innføring i dagens tema, dette kan være generell sangteknikk, improvisasjon, sceneopptreden, syng-som-en-diva-dag, osv. Hvor vi snakker om teknikkene man bør benytte for det aktuelle temaet og prøver ut litt i plenum. Alle forbereder en sang de ønsker å jobbe med og blir coachet individuelt foran gruppa. Det blir satt av 20-25 minutter per sanger. Vi avslutter med en oppsummering og er ferdig på ettermiddagen.  

 

2-dagers Voici-class (avsluttes med en konsert): 

 

Dag 1:Vi starter dagen med innføring i dagens tema, dette kan være generell sangteknikk, improvisasjon, sceneopptreden, sangtolkning, finn ditt sound osv. Hvor vi snakker om teknikkene man bør benytte for det aktuelle temaet og prøver ut litt i plenum. I likhet med 1 dags Voici-class forbereder alle en sang de ønsker å jobbe med og blir coachet individuelt foran gruppa. Vi avslutter med en kort oppsummering og er ferdig på ettermiddagen.  

På kvelden tilrettelegges det for jam-session for deltagere som ønsker det.  

 

Dag 2: Oppsummerer vi og tar temaet videre ved behov, dette kommer an på temaet. Deretter er det coaching foran gruppa. 

 

En gylden mulighet til å få sangglede, observere og lære av hverandre. Når du er ferdig eller venter på din tur vil du kunne lytte til og lære av sangere på ditt eget nivå. I tillegg er det en flott plattform for å møte likesinnede og sangervenner. Vi avslutter dagen med en konsert og kanskje noe attåt. 

 

Temaer til Voici-class og datoer er alltid oppdatert der du kjøper kurs. 

Voici-class

En Voici-class er en masterclass som varer fra 1-2 dager og har litt ulikt innhold ut fra tema, følg med på nyhetssidene for oppdatert plan og kursoversikt. Se under for et par eksempler på hva en Voici-class er, og innholdet i den. 

 

1-dags Voici-class: 
Vi starter dagen med innføring i dagens tema, dette kan være generell sangteknikk, improvisasjon, sceneopptreden, syng-som-en-diva-dag, osv. Hvor vi snakker om teknikkene man bør benytte for det aktuelle temaet og prøver ut litt i plenum. Alle forbereder en sang de ønsker å jobbe med og blir coachet individuelt foran gruppa. Det blir satt av 20-25 minutter per sanger. Vi avslutter med en oppsummering og er ferdig på ettermiddagen.  

 

2-dagers Voici-class (avsluttes med en konsert): 

 

Dag 1:Vi starter dagen med innføring i dagens tema, dette kan være generell sangteknikk, improvisasjon, sceneopptreden, sangtolkning, finn ditt sound osv. Hvor vi snakker om teknikkene man bør benytte for det aktuelle temaet og prøver ut litt i plenum. I likhet med 1 dags Voici-class forbereder alle en sang de ønsker å jobbe med og blir coachet individuelt foran gruppa. Vi avslutter med en kort oppsummering og er ferdig på ettermiddagen.  

På kvelden tilrettelegges det for jam-session for deltagere som ønsker det.  

 

Dag 2: Oppsummerer vi og tar temaet videre ved behov, dette kommer an på temaet. Deretter er det coaching foran gruppa. 

 

En gylden mulighet til å få sangglede, observere og lære av hverandre. Når du er ferdig eller venter på din tur vil du kunne lytte til og lære av sangere på ditt eget nivå. I tillegg er det en flott plattform for å møte likesinnede og sangervenner. Vi avslutter dagen med en konsert og kanskje noe attåt. 

 

Temaer til Voici-class og datoer er alltid oppdatert der du kjøper kurs. 

Prosessen

Når du har bestemt deg for grunnkurset i sang klikker du på kjøp, deretter vil du bli sendt til en side hvor du lager deg en bruker og et passord. Da dette er gjort får du umiddelbart tilgang til kurset og alt som følger med.  

Første gang du går gjennom kurset bør du se det fra start til slutt for å få en kronologisk og logisk gjennomgang, så kan du heller gå tilbake til favorittdelene dine og repetere. Det beste er; du kan se kurset så mange ganger du vil! 

Innhold

Læringsvideoer i: 

 • Støtte og pust 
 • Hodeklang brystklang og Mix 
 • Oppvarming av kropp og stemme 
 • Stemme og anatomi 
 • Vokaler – hvordan du bruker dem når du synger 
 • Enkel teori 

I tillegg får du: 

 • Anbefalinger til sangere i trening 
 • Vaner – do`s and dont`s 
 • Hvordan sette deg mål, -og faktisk nå dem 

Bonus:  

 • Smakebit på en sangtime hos Voici
 • Øveplanelgger
 • Målplanlegger
 • Stort lydarkiv med tilsammen 117(!) øvelser for stemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset kvinnestemmen
 • 25 øvelser innspilt på piano tilpasset herrestemmen
 • 33 øvelser med vokalguide for kvinner
 • 33 øvelser med vokalguide for menn
 • Musikk til fysisk oppvarming og improvisasjon